Quote
Jeśli priorytety Klientów nie są naszymi priorytetami, nie mamy żadnych priorytetów
Roger Dow, Marriott Hotels&Resorts
biznes internetowy

Relacje biznes-technologia w projektach

Relacje biznesu z technologią są skomplikowane, tego nie trzeba nikomu przypominać. Często obie strony mówią różnym językiem. To powoduje wiele problemów w organizacji i stanowi potencjalne zagrożenie dla przychodu. Skrajne przypadki niezrozumienia mogą spowodować zachwianie się biznesu.

Read more
Quote
Twoi najbardziej niezadowoleni klienci są najlepszym źródłem do nauki
Bill Gates, Microsoft
Quote
Najprostsza, najmniej skomplikowana droga, jest z reguły najbardziej skuteczna
Michael Dell - Founder, chairman and CEO of Dell